Lautakunnat

/Lautakunnat
Lautakunnat2015-04-28T13:33:29+03:00

Keskustalaiset lautakunnissa 2013-16

Lautakuntien jäsenet ovat poliittisin perustein tehtäväänsä valittuja kuntalaisia. Useimmat valtuutetut ovat jäseninä myös lautakunnissa, mutta valtuutettujen lisäksi lautakunnissa istuu myös muita aktiivisia kansalaisia.  Lautakunta tekee päätöksiä kokouksissaan yleensä virkamiesten esitysten pohjalta. Tämä tarkoittaa sitä, että lautakunta voi hyväksyä esityksen sellaisenaan tai tehdä siihen haluamiaan muutoksia. Jos lautakunnan jäsenet ovat eri mieltä asiasta siitä äänestetään. Äänestyksen tulos on lautakunnan lopullinen mielipide ja asia lähtee eteenpäin. Jotkut lautakunnan päätökset siirtyvät suoraan toteutettavaksi, mutta osa menee vielä kunnanvaltuuston päätettäväksi. Budjettiin eli talousarvioon liittyvät asiat menevät lähes aina valtuustoon. Lautakunta on kuitenkin vastuussa oman sektorinsa rahojen riittävyydestä sen jälkeen kun valtuusto on päättänyt päälinjoista.

(lähde: http://www.valtikka.fi/kunta)