Teema

/Teema
Teema2016-10-14T14:19:12+03:00

Keskusta kehittää Loimaata

Keskustan vaaliohjelma

Loimaan keskustan tavoitteet

Visiomme Loimaan tulevaisuudesta
Haluamme kehittää Loimaasta elinvoimaisen ja yritteliään kylien kaupungin. On tärkeää, että ”loimaalainen henki” vahvistuu lähidemokratian, laadukkaiden ja kattavien terveys- ja sivistyspalvelujen, yrittäjyysmyönteisyyden ja oman paikalliskulttuurin kautta. ”Loimaa on kokoaan suurempi vaikuttaja neljän maakunnan kohtaamispaikalla”.

Kaupungin vakaa taloudenpito on toiminnan perusta. Julkisen terveydenhuollon ja vanhustyön maalaisjärkisellä organisoinnilla on merkitystä vakaudelle. Loimaan aluesairaalan tulevaisuus tulee turvata toimivana yksikkönä, jossa perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito toimivat yhteistyössä palvellen alueensa kuntalaisia. Terveysasemat tulee säilyttää. Näin matka vastaanotolle on lyhyt. Vastaanottoja voidaan viedä myös sinne, missä aiemmin ei ole ollut, esimerkiksi terveys auton avulla. Terveydenhuollon jalkauttaminen palvelee asukkaiden tarpeita paremmin kuin keskittäminen.

Painotamme kasvatuksen ja monipuolisten oppilaitostemme roolia vastuulliseen kansalaisuuteen ja yrittäjyyteen johtavana polkuna.

Haluamme edistää Loimaan monipuolista yrittäjyyttä paikallisesti räätälöidyllä ammattikoulutuksella, ajantasaisella kaavoituksella, seudullisella edunvalvonnalla sekä yrittäjyyskasvatuksella. Visiomme on saada Loimaasta Suomen johtavan uusiutuvan energian ja hiilineutraalien ratkaisujen käyttäjä. Lähiruoan osuutta kaupungin palveluissa lisätä.

Näemme rikkautena Loimaan laadukkaan, kattavan kouluverkon. Teemme työtä sen säilyttämiseksi ja edelleen kehittämiseksi. Loimaan lukion ja ammatillisen koulutuksen tulevaisuus tulee varmistaa myös tulevaisuudessa.

Kannustamme yhdistyksiä, kyläyhteisöjä, seuroja ja kolmannen sektorin toimijoita ottamaan osavastuuta lähiympäristönsä toiminnasta. Tätä työtä on tuettava kaupungin toimesta.

On merkityksellistä, että Loimaan seudun tiet ovat hyvässä kunnossa, edistäen koko Loimaan kehittymistä. Ajamme valtatie yhdeksän kehittämistä, pidämme puoliamme paikallisten yhteyksien kunnostamisessa. Kaupungin pitää jatkossakin olla mukana yksityisteiden ylläpidossa. Junaliikennettä on uudistettava maakuntien välillä toimivana paikallisliikenteenä.

Nostamme esille kattavan ja toimivan valokuituverkon tarpeen koko Loimaan alueella. Tämä parantaa mahdollisuuksia kotona asumiseen ja työskentelemiseen, yrittämiseen ja säästää tulevia terveyden- ja vanhustyön menoja. Loimaan kaupungin tulee käynnistää hankkeen, jolla nopea tietoliikenneyhteys tuodaan jokaisen saataville.

Emme hyväksy kuntien pakkoliitoksia eikä valtion kiristystoimia tähän suuntaan. Olemme valmiita neuvottelemaan vapaaehtoisista liitoksista, jos naapurimme sitä itse ehdottavat.